Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Δήλωση Απορρήτου

Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη την προστασία δεδομένων και την εμπιστευτικότητα και τηρούμε τις ισχύουσες εθνικές και ευρωπαϊκές διατάξεις περί προστασίας δεδομένων. Παρακάτω περιγράφονται οι πιο σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συλλογής, επεξεργασίας και χρήσης δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των πληροφοριών και των προσωπικών δεδομένων που αποθηκεύουμε και τι κάνουμε με αυτά.

Ορισμένες από τις προσφορές ή τις υπηρεσίες που διαθέτουμε μέσω του https://gr.remington-europe.com/ μπορεί να καλύπτονται από διαφορετικές διατάξεις. Αυτές οι πρόσθετες διατάξεις, όπως οι πρόσθετες προσφορές εγγυήσεων, θα αναφέρονται στο πλαίσιο της προσφοράς ή της υπηρεσίας μας και θα έχουν προτεραιότητα έναντι των ακόλουθων διατάξεων.

 1. Ελεγκτής

Το υπεύθυνο πρόσωπο για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων μέσω αυτής της ιστοσελίδας, σύμφωνα με τον Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων ("GDPR"), είναι η εταιρεία Spectrum Brands (UK) Ltd, Regent Mill, Fir Street, Failsworth Manchester, M35 0HS, United Kingdom  (“Controller”, Art. 4 (7) GDPR).

 1. Συλλογή, Επεξεργασία και Χρήση Προσωπικών Δεδομένων
  • Προσωπικά Δεδομένα

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ορίζονται ως οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με ένα προσδιορισμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο (Art. 4 (1) GDPR).

Αυτό περιλαμβάνει ειδικότερα το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση, την ημερομηνία γέννησης καθώς και διάφορα στοιχεία απογραφής που παρέχετε στο πλαίσιο μιας ηλεκτρονικής παραγγελίας, μιας εγγραφής, της δημιουργίας ενός λογαριασμού πελάτη ή ενός ερωτήματος που υποβλήθηκε μέσω της φόρμας επικοινωνίας (εφεξής "προσωπικά δεδομένα").

Τα στατιστικά στοιχεία που συλλέγουμε για τεχνικούς λόγους κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας και τα οποία είναι ανώνυμα και επομένως δεν μπορούν να συνδεθούν άμεσα με το πρόσωπό σας, δεν καλύπτονται από την παρούσα ειδοποίηση περί απορρήτου. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία θα περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των επισκέψεών σας στον ιστότοπό μας, την ώρα που ξοδεύετε στον ιστότοπό μας, τις σελίδες που επισκέπτεστε, πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησής σας, τη διεύθυνση IP, τα χαρακτηριστικά λογισμικού και υλικού. Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται και χειρίζονται ανώνυμα για να λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου μας και να την βελτιστοποιούμε αναλόγως.

 • Συλλογή, Επεξεργασία και Χρήση Προσωπικών Δεδομένων

Γενικά, είναι δυνατή η χρήση των ιστοτόπων μας χωρίς την εισαγωγή προσωπικών δεδομένων. Εφόσον οι ιστοσελίδες μας συλλέγουν Προσωπικά Δεδομένα, αυτό γίνεται σε εθελοντική βάση όπου είναι δυνατόν.

Αναλυτικά, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τις ακόλουθες κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για τις επαγγελματικές μας σχέσεις

Θα συλλέξουμε και θα επεξεργαστούμε το όνομα, τη διεύθυνση, το ιστορικό αγορών και παρόμοια απαιτούμενα Προσωπικά Δεδομένα για να χειριστούμε την επαγγελματική σχέση μεταξύ μας, για παράδειγμα να απαντήσουμε στο ερώτημά σας, να επεξεργαστούμε τη συμφωνία που συνήφθη μαζί σας, να παραδώσουμε οποιοδήποτε παραγγελθέν αγαθό, να επεξεργαστούμε πληρωμές ή για σκοπούς τεχνικής διαχείρισης. Η νομική βάση της επεξεργασίας είναι το άρθρο 6 (1) b GDPR καθώς είναι απαραίτητο για την εκτέλεση συμβολαίων μαζί σας. Ενδέχεται να έχουμε λάβει τα δεδομένα σας μέσω μιας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρεται στον ιστότοπό μας ή μέσω του πεδίου επικοινωνίας του ιστοτόπου μας.

Θα διατηρήσουμε αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η επαγγελματική μας σχέση. Αν δεν έχουν υπάρξει συναλλαγές μεταξύ μας για τρία χρόνια, διαγράφουμε ή κάνουμε ανώνυμα τα Προσωπικά σας Δεδομένα, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο να τα αποθηκεύσουμε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

 

 • Δημιουργήστε ένα προφίλ για την βάση δεδομένων μας

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας για πρώτη φορά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω του πεδίου επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας ή όταν συμμετέχετε σε μια προωθητική ενέργεια, όπως η εγγραφή προϊόντος για επιπλέον εγγύηση, δημιουργούμε ένα προφίλ για εσάς στη βάση δεδομένων μας. Όλα τα περαιτέρω Προσωπικά Δεδομένα, τα οποία στη συνέχεια υποβάλετε σε εμάς, π.χ. μέσω αγορών ή εξυπηρέτησης πελατών, θα αποθηκευτούν επίσης στο προφίλ σας. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι το άρθρο 6 (1) b GDPR καθώς είναι απαραίτητο για την εκτέλεση συμβολαίων μαζί σας.

Θα διατηρήσουμε αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η επαγγελματική μας σχέση. Αν δεν έχουν πραγματοποιηθεί συναλλαγές ή επικοινωνία σας με την εξυπηρέτηση πελατών για τρία χρόνια, διαγράφουμε ή κάνουμε ανώνυμα τα Προσωπικά σας Δεδομένα, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο να τα αποθηκεύσουμε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

 

 • Εγγραφή σε ενημερωτικό δελτίο και ανάλυση της χρήσης του ενημερωτικού δελτίου
  1. Εγγραφή

Αν εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας μας, θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα που υποβάλατε με τη συγκατάθεσή σας για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε εσάς. Θα πρέπει να υποβάλετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για να εγγραφείτε. Οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες πρέπει να υποβάλλονται σε πλήρη εθελοντική βάση και να χρησιμοποιούνται για να σας απευθύνονται καλύτερα στο ενημερωτικό δελτίο ή για να προσαρμόσετε το περιεχόμενο των ενημερωτικών δελτίων στα ενδιαφέροντά σας. Τα ενημερωτικά δελτία θα περιέχουν τρέχοντα νέα και πληροφορίες για τα προϊόντα μας καθώς και γενικές συμβουλές και πληροφορίες σχετικά με θέματα που αφορούν τα προϊόντα μας. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 (1) a GDPR.

Θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για το σκοπό αυτό είτε (i) μέχρι να διαγραφείτε είτε (ii) για μέγιστο διάστημα 18 μηνών εάν δεν έχετε ανοίξει κανένα ενημερωτικό δελτίο. Στη συνέχεια, θα διαγράψουμε ή θα κάνουμε ανώνυμα τα Προσωπικά σας Δεδομένα, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο να τα αποθηκεύσουμε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας κάνοντας διαγραφή από τα ενημερωτικά δελτία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανά πάσα στιγμή, χωρίς λόγο και με άμεση ισχύ. Μπορείτε να καταργήσετε την εγγραφή σας μέσω του συνδέσμου κατάργησης εγγραφής στο κάτω μέρος των ενημερωτικών δελτίων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας μας.

 1. Ανάλυση της χρήσης του ενημερωτικού δελτίου

Προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας. Έχοντας αυτό υπόψη, πραγματοποιούμε μια αξιολόγηση των ενημερωτικών δελτίων αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, π.χ. αν οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν υποβληθεί είναι διαθέσιμες, εάν έχει ανοιχθεί το ενημερωτικό δελτίο, ποιες συνδέσεις στα ενημερωτικά δελτία έχουν χρησιμοποιηθεί και αν υπάρχει απάντηση ή επιστροφή ((αυτόματη) απάντηση, μήνυμα σφάλματος κ.λ.π.). Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 (1) a GDPR.

Θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για το σκοπό αυτό για δύο χρόνια. Στη συνέχεια, θα διαγράψουμε ή θα κάνουμε ανώνυμα τα Προσωπικά σας Δεδομένα, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο να τα αποθηκεύσουμε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

 

 • Συναίνεση ανηλίκων

Τα άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών δεν μπορούν να μας υποβάλουν Προσωπικά Δεδομένα χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση των γονέων ή του νόμιμου κηδεμόνα τους.

 • Όπου συμφωνείτε: Δικαίωμα απόσυρσης συγκατάθεσης

Όπου η συγκατάθεσή σας είναι η νομική βάση για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, μπορείτε να αποσύρετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή χωρίς λόγο. Λάβετε υπόψη ότι η ανάκληση της συναίνεσής σας δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας πριν από την απόσυρση.

 1. Πως μοιραζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα με τρίτους

Τα προσωπικά σας δεδομένα μεταφέρονται σε τρίτους μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • στις συνεργαζόμενες εταιρείες του ομίλου Spectrum Brands όπως είναι απαραίτητο για τη λειτουργία αυτού του ιστότοπου,
 • στους προμηθευτές ή τους παρόχους υπηρεσιών, όπως ο πάροχος υπηρεσιών υποστήριξης πελατών μας ή οι συνεργάτες διανομής μας σε σχέση με τη χρήση του ιστότοπου,
 • στο PR γραφείο μας που αναφέρεται ως η επαφή με τον Τύπο για την διεκπεραίωση των αιτήσεων που σχετίζονται με τον Τύπο,
 • στους φορείς παροχής υπηρεσιών πληροφορικής (IT) που παρέχουν υπηρεσίες πληροφορικής σε εμάς και επεξεργάζονται τέτοια δεδομένα μόνο για τους σκοπούς αυτών των υπηρεσιών (π.χ. φιλοξενία ή υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης πληροφορικής, σύστημα ενημερωτικών δελτίων),
 • σε περίπτωση πώλησης οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της επιχείρησης, τα προσωπικά δεδομένα των πελατών μας ενδέχεται να γνωστοποιηθούν σε έναν δυνητικό αγοραστή;
 • στους επαγγελματίες και νομικούς μας συμβούλους,
 • στα marketing γραφεία μας ανάλογα με τις marketing προτιμήσεις σας,
 • στα δικαστήρια, τα όργανα διαιτησίας, τα μέρη που ασχολούνται με την πρόληψη της απάτης, τις αρχές επιβολής του νόμου, τις ρυθμιστικές αρχές ή τους πληρεξουσίους, εφόσον απαιτείται για να συμμορφωθούν με το νόμο ή για τη σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιωμάτων ή έννομων αξιώσεων, και
 • διαφορετικά, όταν έχουμε τη συγκατάθεσή σας ή επιτρέπεται νομικά κάτι τέτοιο.

 

Στο βαθμό που συμβάλλουμε άλλες εταιρείες να εκτελούν καθήκοντα εκ μέρους μας στο πλαίσιο μιας συμφωνίας επεξεργασίας δεδομένων και να διαβιβάζουν τα προσωπικά σας δεδομένα για το σκοπό αυτό, η εν λόγω εταιρεία ή εταιρείες θα πρέπει να προστατεύσουν τα προσωπικά σας δεδομένα και να τα χρησιμοποιήσουν μόνο για συγκεκριμένο σκοπό που περιγράφεται στις συμφωνίες με τους εν λόγω διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις που μεταφέρουμε, ανάλογα με την υποδεικνυόμενη τοποθεσία σας, δεδομένα σε χώρες εκτός της ΕΕ/ΕΕΑ, μεταφέρουμε προσωπικά δεδομένα σε εξωτερικούς παραλήπτες σε αυτές τις χώρες μόνο εάν ο δικαιούχος διαθέτει επαρκείς διασφαλίσεις που απαιτούνται από το νόμο, όπως είναι οι τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της ΕΕ ή έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με την Ασπίδα Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων.

Μπορείτε να ζητήσετε περαιτέρω πληροφορίες, όπως αντίγραφα των αντίστοιχων διασφαλίσεων, σχετικά με τις διασφαλίσεις που εφαρμόζονται σε σχέση με συγκεκριμένες μεταφορές επικοινωνώντας στο dsr@eu.spectrumbrands.com.

 

 1. Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Εάν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Ζητήστε πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε σχετικά με εσάς
 • Ζητήστε τη διόρθωση των Προσωπικών σας Δεδομένων
 • Ζητήστε τη διαγραφή των Προσωπικών σας Δεδομένων
 • Ζητήστε περιορισμό της Επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων
 • Αντικείμενο της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων
 • Ζητήστε να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή (δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων)
 • Αποσύρετε οποιαδήποτε μελλοντική συναίνεση με μελλοντικό αποτέλεσμα
 • Να μην υπόκειται σε απόφαση βασισμένη αποκλειστικά στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της μορφοποίησης

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να αιτηθείτε τα δικαιώματά σας ως ακολούθως:

Spectrum Brands (UK) Ltd

DSR Request

Regent Mill, Fir Street
Failsworth Manchester

M35 0HS
United Kingdom

Phone: +44 (0) 161 947 3000
Fax: +44 (0) 161 682 1708

dsr@eu.spectrumbrands.com

 

Θα απαντήσουμε στο αίτημά σας σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις.

 1. Cookies

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την πολιτική μας σχετικά με τα Cookies, κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε την Πολιτική Cookie.

 1. Ασφάλεια Δεδομένων

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποθήκευση των Δεδομένων σας χρησιμοποιώντας όλες τις τεχνικές και οργανωτικές δυνατότητες που έχουμε στη διάθεσή μας για να αποτρέψουμε την πρόσβαση τρίτων σε αυτήν.

Όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται σε διακομιστές με τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας για προστασία από τυχόν προσπάθειες τρίτων να αποκτήσουν πρόσβαση στα Δεδομένα.

 1. Διαχειριστής Προστασίας Δεδομένων

Εάν έχετε απορίες σχετικά με αυτήν την ειδοποίηση περί απορρήτου ή με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή απορρήτου προσωπικών δεδομένων:

gdpr@eu.spectrumbrands.com

 1. Το δικαίωμά σας να υποβάλλετε καταγγελία

Εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από εμάς παραβιάζει τους νόμους περί προστασίας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να καταθέσετε μια καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή.

 

© Spectrum Brands (UK) Limited August 2020

 

Use translation key: CONVAR_DESCRIPTION