ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Λόγω των διαφόρων δυνατοτήτων και του κινδύνου κατά τη χρήση του Internet, έχουμε δημιουργήσει όρους χρήσης (στο εξής Όροι), προκειμένου να προστατεύσουμε τους χρήστες της ιστοσελίδας μας και εμάς. Όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας αποδέχεστε τους Όρους.

1. Γενικοί Περιορισμοί κατά τη χρήση

Με το παρόν σας γνωστοποιούμε:

 1. να μην διανέμετε οποιοδήποτε μέρος ή μέρη της ιστοσελίδας της Εταιρίας σε οποιοδήποτε μέσο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδειά μας
 2. να μην υπάρχει πρόσβαση σε οποιοδήποτε περιεχόμενο που διατίθεται στην ιστοσελίδα μας μέσω όποιας τεχνολογίας ή τρόπου εκτός από εκείνους που προβλέπονται από την ιστοσελίδα μας, ή οποιοδήποτε άλλο μέσο που μπορεί να οριστεί ρητά για το σκοπό αυτό
 3. να μην γίνεται τροποποίησει σε οποιοδήποτε τμήμα της Ιστοσελίδας μας ή οποιοδήποτε από τα περιεχόμενά της
 4. να μην (ή γίνεται προσπάθεια να) γίνεται παράκαμψη, να απενεργοποιηθούν ή να γίνει παρέμβαση σε οποιαδήποτε χαρακτηριστικά έχουν σχέση με την ασφάλεια του ιστοχώρου ή στα χαρακτηριστικά που (i) μπορούν να αποτρέψουν ή να περιορίσουν τη χρήση ή την αντιγραφή οποιουδήποτε περιεχομένου ή (ii) να επιβάλουν περιορισμούς στη χρήση της ιστοσελίδας ή του διαθέσιμου περιεχομένου στο δικτυακό τόπο
 5. να μην χρησιμοποιείτε η ιστοσελίδα μας για εμπορικούς και επαγγελματικούς σκοπούς
 6. 6. να μην γίνετε λήψη μόνιμη ή προσωρινή, αντιγραφή, αποθήκευση, ή αναδιανομή οποιουδήποτε περιεχομένου του Δικτυακού μας τόπου.
2. Πνευματικά και άλλα δικαιώματα  ιδιοκτησίας
 1. Είμαστε - αν όχι ρητά αναφέρεται το αντίθετο - ο ιδιοκτήτης ή ο εξουσιοδοτημένος χρήστης για όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς όρια, το κείμενο, τις εικόνες, τα γραφικά, τις γραφικές παραστάσεις, τις φωτογραφίες, τα αρχεία ήχου και τα βίντεο και τις διαδραστικές λειτουργίες (στα ακόλουθα ""Περιεχόμενα""). Όλα τα περιεχόμενα, είτε ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί από εμάς, υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα, εμπορικό σήμα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μας ή των δικαιοπαροχών μας. Τυχόν εμπορικά σήματα τρίτων μερών που υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.
 2. Τα περιεχόμενα δεν πρέπει να λαμβάνονται, αντιγράφονται, αναπαράγονται, διανέμονται, μεταδίδονται, εκπέμπονται, εμφανίζονται, πωλούνται, δίνονται με άδεια, αλλάζουν, επαναχρησιμοποιούνται, ιδιοποιούνται, αξιοποιούνται ή διαφορετικά χρησιμοποιούνται για δημόσιους ή εμπορικούς σκοπούς ή χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας. Διατηρούμε όλα τα δικαιώματα που δεν παραχωρούνται ρητά στα Περιεχόμενα.
 3. Κάθε παράβαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μας ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων που κατέχονται από τρίτα μέρη, μπορεί να οδηγήσουν σε αστικές ή ποινικές διαδικασίες εναντίον σας.
3. Ευθύνη
 1. Σας παρέχουμε τις πιο πρόσφατες, σωστές και σαφώς διατυπωμένες πληροφορίες. Παρ' όλα αυτά, ακούσια λάθη στις πληροφορίες μπορεί να συμβούν. Εμείς αποποιούμαστε οποιαδήποτε ευθύνη για τυπογραφικά λάθη και για την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στην ιστοσελίδα μας.
 2. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που διατίθενται στην ιστοσελίδα μας μπορεί να αλλάξουν από στιγμή σε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι υπηρεσίες, οι πληροφορίες και τα στοιχεία που διατίθενται στην ιστοσελίδα μας παρέχονται ""ως έχουν"" χωρίς εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους.
 3. Στο βαθμό που οι συνδέσεις ή οι δείκτες σε δικτυακούς τόπους τρίτων περιέχονται στην ιστοσελίδα μας, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ή υποχρέωση για οποιαδήποτε επικοινωνία και πληροφορία, ή υλικό που διατίθεται σε τέτοιες συνδεδεμένες ιστοσελίδες, ή σε οποιαδήποτε σύνδεση περιέχεται σε συνδεδεμένη σελίδα. Δηλώνουμε ότι δεν συμμεριζόμαστε κατ 'ανάγκη και / ή απόψεις οποιουδήποτε τρίτου που περιέχονται σε συνδεδεμένη σελίδα.
 4. Με τη χρήση του Δικτυακού μας τόπου, αναλαμβάνετε όλους τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένου τυχόν κινδύνου για τον υπολογιστή, το λογισμικό ή τα δεδομένα που έχουν καταστραφεί από κάθε ιό, λογισμικό, ή οποιοδήποτε άλλο αρχείο που θα μπορούσε να μεταδοθεί ή να ενεργοποιηθεί μέσω της ιστοσελίδας μας ή της πρόσβασής σας σε αυτή.
 5. Η Εταιρεία δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε παράνομη χρήση της ιστοσελίδας της Εταιρείας και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να φέρει ευθύνη για τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων τρίτων κατασκευαστών.
 6. Με την εξαίρεση των ζημιών που συμβαίνουν και οφείλονται σε πρόθεσή μας ή βαρειά αμέλεια συμπεριφοράς, η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ειδική, τυχαία βλάβη ή παρεπόμενες ζημιές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής των επιχειρηματικών διαδικασιών ή παραβίαση του λογισμικού ή των ηλεκτρονικών δεδομένων που προκύπτουν από ή με οποιοδήποτε τρόπο με τη συνδεμένη χρήση της ιστοσελίδας της Εταιρείας.
4. Προσωπικά δεδομένα

Για προσωπικά αλλά και της Εταιρείας δεδομένα εφαρμόζεται η ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

5. Διάφορα

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει αυτούς τους Όρους ανά πάσα στιγμή.

 

© VARTA Καταναλωτικές Μπαταρίες GmbH & Co KGaA, Μάιος 2011

Use translation key: CONVAR_DESCRIPTION